Enkele afspraken:

1.  Een afspraak beslaat 15 minuten (behalve de 10-minuten consulten 's morgens en 's avonds voor acuut zieke patiĆ«nten)

2.  Komt u met 2 of meer personen, of wenst u een probleem uitvoerig te bespreken, dan maakt u best een dubbele afspraak.

3.  Voor het invullen van medische attesten (vb. integratietegemoetkoming, verzekering,...) maakt u best een afspraak, dit vraagt immers meer tijd.

4.  Voor dringende zaken kan u steeds naar de praktijk bellen.

5.  Indien belet, annuleer je afspraak tijdig!

6.  Breng steeds een lijstje met de gewenste medicatie mee! Tijdens de consultatie worden voldoende voorschriften meegegeven tot het volgend consult. Er worden dus geen voorschriften op telefonische vraag afgeleverd!